Hạn chế phiền phức khi dùng Facebook

Những “tuyệt chiêu” trong bài viết sẽ giúp bạn thực sự làm chủ tài khoản Facebook và giám sát tất cả những nội dung, hình ảnh, lời mời chơi game hay xài ứng dụng, hoặc tham dự sự kiện... bị người khác “ném” vào “trang nhà” Facebook của bạn. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ hướng dẫn bạn âm thầm “cách ly” những người dùng hay chọc phá bạn trên Facebook.

JoomShaper